Sản phẩm du lịch xanh


Các doanh nghiệp, đơn vị dưới đây đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá theo bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam và đạt chứng nhận từ một đến ba lá sâm Ngọc Linh, trong đó ba lá sâm Ngọc Linh là tiêu chuẩn cao nhất.

Four Seasons Resort The Nam Hải

Hội An Express Tours

An Bàng Star Homestay

Silk Sense Hội An River Resort

ÊMM Hotel Hội An

La Siesta Resort & Spa

Sea’lavie Boutique Resort & Spa

Duy Nhất Đông Dương

La Terrazza Villa

An Villa

EMIC Travel