Sản phẩm du lịch xanh


Các doanh nghiệp, đơn vị dưới đây đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá theo bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam và đạt chứng nhận từ một đến ba lá sâm Ngọc Linh, trong đó ba lá sâm Ngọc Linh là tiêu chuẩn cao nhất.

Four Seasons Resort The Nam Hải

La Siesta Resort & Spa

An Villa

La Terrazza Villa

Hội An Express Tours

Quảng Nam là một trong những điểm đến xanh nhất ở Việt Nam, nơi các doanh nghiệp luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cùng kinh tế, con người, và môi trường.

EMIC Travel

ÊMM Hotel Hội An

Sea’lavie Boutique Resort & Spa

An Bàng Star Homestay

Duy Nhất Đông Dương