Ý tưởng du lịch xanh


Quảng Nam là điểm đến du lịch tuyệt vời, và chúng tôi hy vọng nơi đây sẽ mãi đẹp như thế. Những du khách như các bạn sẽ góp phần bảo vệ thiên nhiên và phong cách sống độc đáo của vùng đất Quảng Nam. Qua trang này, bạn sẽ tìm thấy cách hạn chế tác động của mình đến môi trường, cách bảo tồn văn hóa và thậm chí còn khiến cho Quảng Nam đẹp hơn cả trước khi bạn đến.

Vietnam Green Travel - Visit Quang Nam

CON NGƯỜI

Quan tâm đến cộng đồng và văn hóa địa phương

Vietnam Green Travel - Visit Quang Nam

HÀNH TINH

Hạn chế các tác động của bạn đến môi trường

Vietnam Green Travel - Visit Quang Nam

LỢI NHUẬN

Hỗ trợ sản phẩm nông sản và kinh doanh địa phương