Bảo tàng Di sản Vô giá

Tìm hiểu về các dân tộc thiểu số Việt Nam tại bảo tàng và phòng tranh miễn phí này do nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn sáng lập.