Bảo tàng này là một ngôi nhà có kiến trúc thuộc địa, trưng bày các cổ vật từ nền văn minh Sa Huỳnh, được tìm thấy ở các khu di chỉ khảo cổ quanh Hội An.