Bảo tàng trưng bày các hiện vật và thông tin thú vị về các làng nghề và văn hóa truyền thống của Hội An.