Basket Boat Cafe

Dạo quanh rừng dừa trên thuyền thúng, nếm những món ăn và uống thật ngon tại quán cà phê ngay bên rìa rừng dừa Bảy Mẫu.