Bến Bạch Đằng

Thuyền nhỏ tấp nập ra vào suốt ngày đêm ở bến Bạch Đằng, đón khách đi đến những cù lao dọc sông Thu Bồn.