Lồng đèn là biểu tượng của phố Hội. Bạn có thể mua đèn lồng ở chợ đêm hoặc tham gia một lớp học để làm ra chiếc đèn lồng của riêng mình.