Chùa Cầu nổi tiếng ở Hội An từng nối liền hai khu vực sinh sống của người Nhật và người Hoa vào đầu thế kỷ XVII.