Dân tộc Cơ Tu

Người dân tộc Cơ Tu định cư ở các khu rừng Quảng Nam sống trong các bản nhỏ như Bhơ Hôồng.