Đi thuyền là cách tuyệt vời để ngắm nhìn sông nước Hội An. Hãy chọn một chiếc thuyền máy hoặc thuyền gỗ nhỏ để dạo sông lúc chiều tà.