Đồng lúa Cẩm Thanh

Những đồng lúa bao la ở Cẩm Thanh được bao quanh bởi kênh rạch, ao tôm, và những con đường đất yên bình.