Những đồng lúa bát ngát là khung cảnh quen thuộc của đồng bằng trung du Quảng Nam.