Hàng năm, những đồng sen bát ngát ở Duy Xuyên vươn mình tỏa hương mỗi độ hè về. Khung cảnh thần tiên này là một trong những bí mật tuyệt vời nhất của Quảng Nam.