Làng gốm Thanh Hà ngày nay vẫn sản xuất gốm bằng các phương pháp truyền thống.