Hội quán này được người Phước Kiến di cư sang Hội An xây dựng từ cuối thế kỷ XVII. Bạn sẽ chú ý ngay đến kiến trúc cổng tam quan được chạm khắc cầu kỳ tại đây.