Hoàn thành vào năm 1885, hội quán rực rỡ này là nơi hội họp của người Hoa di cư đến từ Quảng Triệu và Triệu Khánh.