Mỹ Sơn từng là trung tâm tôn giáo của vương quốc Chăm ở miền Trung. Được tìm thấy sâu trong rừng ở Duy Xuyên vào cuối thập niên 1880, những đền thờ này là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.