Người dân tộc Cơ Tu sinh sống trong ngôi làng nhỏ bên bờ sông Kôn này. Nghỉ lại trong những ngôi nhà Moong để tìm hiểu thêm về nghề thủ công, ẩm thực dân tộc, và lối sống Cơ Tu tại đây.