Làng dệt thổ cẩm Zara

Làng Zara ở Nam Giang nổi tiếng với những người thợ dệt lành nghề. Dưới mái nhà cộng đồng, phụ nữ Cơ Tu cùng nhau dệt quần áo từ bông tự trồng và những hạt cườm tre.