Làng gốm Thanh Hà

Nhiều thợ gốm lành nghề nhất nhì Việt Nam có xuất thân từ làng gốm truyền thống này bên sông Thu Bồn.