Kim Bồng

Làng mộc Kim Bồng trên đảo Cẩm Kim là làng nghề truyền thống lâu đời nhất ở Quảng Nam.