Silk Village Hội An

Tìm hiểu về quá trình dệt tơ tằm, tầm quan trọng của nghề thủ công này ở Hội An, và chọn mua những mẫu lụa tơ tằm tự nhiên tuyệt đẹp.