Làng mộc Kim Bồng

Truyền thống và kỹ thuật làm mộc đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác tại làng nghề lâu đời này.