Làng rau Trà Quế

Nông dân Hội An chăm sóc cho những luống rau xanh tươi bằng các kỹ thuật truyền thống trên hòn đảo nhỏ màu mỡ này.