Có rất nhiều nhà hàng xuất sắc ở Hội An. Mango Mango là một địa chỉ quen thuộc cho ẩm thực Việt Nam hiện đại bên bờ sông xinh đẹp.