Nhà cổ Tấn Ký

Khám phá cuộc đời của một thương nhân người Hoa giàu có trong nhà cổ Tấn Ký, nơi gia đình ông đã sinh sống qua suốt bảy thế hệ.