Nhà hàng The Field

Thưởng thức ẩm thực đồng quê Việt Nam tại nhà hàng có mô hình kinh doanh bền vững nằm giữa những ruộng lúa này.