Quế rừng là một trong những loại cây trồng phát triển nhất ở miền Tây Quảng Nam.