Rừng dừa Bảy Mẫu

Rừng dừa nước Hội An vừa là một khung cảnh xinh đẹp, vừa là nguồn thức ăn, vật liệu xây nhà, và thu nhập cho các gia đình địa phương.