Rừng dừa nước Hội An là nguồn cung vật liệu xây dựng, thực phẩm và thu nhập quan trọng cho người dân địa phương.