Sông Thu Bồn từng là con đường đưa tàu thuyền đến với phố cổ Hội An.