Tháp Chiên Đàn

Tháp Chiên Đàn được người Chăm xây dựng từ cuối thế kỷ X đầu thế kỷ XI, dưới thời vua Harivarmadeva. Ghé thăm ngôi tháp cổ và bảo tàng tại đây để du hành một chuyến về quá khứ.