Hội An nổi tiếng với những nghề thủ công đặc sắc. Hãy thử tự mình vẽ một chiếc mặt nạ, nặn gốm, hay làm lồng đèn.