Vườn rau hữu cơ Thanh Đông

Theo chân hướng dẫn viên tham quan vườn rau hữu cơ đầu tiên ở Hội An, nơi 10 gia đình địa phương cùng chăm sóc những luống rau theo cách hoàn toàn tự nhiên.