Hội chợ Du lịch xanh


Các gian hàng của doanh nghiệp và thương hiệu bền vững hàng đầu sẽ được trưng bày trong vòng 3 ngày của tháng 12. Du khách quan tâm có thể tham gia Hội chợ Du lịch xanh tại Công viên Ấn tượng Hội An để tìm hiểu thêm về các hoạt động thực hành du lịch xanh cũng như kinh nghiệm tới từ Quảng Nam và hơn thế nữa.


Ngày19/12 - 21/12, 2022

Địa điểmCông viên Ấn tượng Hội An.