Ngày hội Văn hóa dân tộc huyện Bắc Trà My


Lễ hội cồng chiêng các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My lần thứ nhất sẽ được tổ chức ngày ngày 22 đến ngày 23 tháng 8, 2022. Du khách sẽ có cơ hội thường thức những điệu múa cồng chiêng sôi động của các dân tộc Cadong, Cor, Xơ Đăng và Mơ Nông. Lễ hội cũng bao gồm nghi lễ rước cây nêu, tham dự triển lãm ảnh với chủ đề “Bắc Trà My – Điểm hẹn vùng ngọc quế” và thưởng thức những món ăn đặc trưng của Quảng Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách ghé đến Trung Tâm hỗ trợ du khách Quảng Nam tại đường Phan Châu Trinh.


Ngày22 - 23 tháng 08, 2022

Địa điểmhuyện Bắc Trà My